Posterler 9-10 Nisan 2 gün boyunca Poster Salonunda Bulunacaktır

1. Piyasada Satılan Badem Yağlarının Avrupa Farmakopesi Monograf Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi
Berra Nur Dede, Sultan Pekacar, Aysel Berkkan, Didem Deliorman Orhan

2. K.K.T.C. Eczanelerinde Zayıflama Amaçlı Satılan Tıbbi Çayların Fitoterapi Yönünden İncelenmesi
Suzan Çağaloğlu, Filiz Meriçli, Dudu Özkum Yavuz

3. Achillea grandifolia Friv. Uçucu Yağının Kimyasal Kompozisyonu ve Oksidatif Hasara, Asetilkolinesteraza ve α-Amilaza Karşı Etkileri
Gülmira Özek

4. Kuzey Kıbrıs’ta Doğal Olarak Yetişen Zosima absinthifolia (Vent.) Link Meyvelerinin Uçucu Yağ Bileşimi
Omar Mustafa Aburwais Duygu Yiğit Hanoğlu, Azmi Hanoğlu, Betül Demirci, K. Hüsnü Can Başer

5. Kuzey Kıbrıs’ta İki Farklı Lokasyondan Toplanan Endemik Teucrium micropodioides Rouy Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonları
Duygu Yiğit Hanoğlu, Azmi Hanoğlu, Betül Demirci, İhsan Çalış, K. Hüsnü Can Başer

6. Phlomis cypria Post Üzerinde Fitokimyasal Çalışmalar
Azmi Hanoğlu, Duygu Yiğit Hanoğlu, Hasan Yusufoğlu, Betül Demirci, K. Hüsnü Can Başer, Dudu Özkum Yavuz, İhsan Çalış

7. Ferulago aucheri Boiss. Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
Sevda Süzgeç-Selçuk, Sezin Anıl, Gülay Melikoğlu, Erkan Rayaman, Ümran Soyoğul Gürer, Nurten Özsoy, Emine Akalın Uruşak

8. Posidonia oceanica (L.) Delile Türünün Fenolik Bileşenlerinin Validasyonu
Mehmet Zeki Haznedaroğlu

9. Piyasadaki Kişniş Örneklerinin Avrupa Farmakopesi Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi
Erek Ulutaş, Didem Deliorman Orhan

10. Eskişehir Piyasasında Tüketime Sunulan Bazı Adaçayı Örneklerinin Kalite Kontrolü
Gökalp İşcan, Göksel Arli, Murat Soyseven, Ceren Elmacı, Yavuz Bülent Köse

11. Antalya Konyaaltı İlçesinde Doğal Yayılış Gösteren Malatura (Foeniculum vulgare) Bitkisinin Fitokimyasal İçeriği
Tuba Seçmen, Ayşe Tanır, Kadriye Yüksel

12. Centaurea thracica Türünün Antikandidal Aktivitesi
Yavuz Bülent Köse, Nagehan Saltan, Gökalp İşcan

13. Lagoecia cuminoides L. Bitkisinin Antioksidan ve Antidiabetik Aktivite Açısından Değerlendirilmesi
Ceyda Afşin Berdanoğlu, Süleyman Yur, Temel Özek, Safinaz Elmasulu, Ahu Çınar, Gökhan Deniz, Gülmira Özek

14. Viteksin-İzoviteksin ve Orientin-İzoorientin İzomer Bileşiklerinin YPSK ile Ayırımı ve Hayıt Bitkisinde Kalitatif ve Kantitatif Analizleri
Buğrahan Çıtak, Alper Gökbulut

15. Artemisia dracunculus L.’dan İzole Edilen Herniarinin Sepsis Modeli Geliştirilen Sıçan Akciğerleri Üzerine Etkileri
Tuba Aydın, Hüseyin Serkan Erol, Ahmet Çakır, Mesut B. Halıcı

16. Clematis viticella L. Bitkisinin Fenolik Bileşenleri ve Antioksidan Aktivite Profili Üzerine in vitro Biyoyararlanım Çalışmaları
Esra Acar, Mehmet Engin Celep, Erdem Yeşilada

17. Niğde Yöresinde Yaprakları Tıbbi Amaçla Kullanılan Bitkiler
Ayla Kaya, Halime Kübra Şahiner

18. Ajuga orientalis L. Uçucu yağının bileşimi
Ayla Kaya, Betül Demirci

19. Herpes Virüsü Enfeksiyonlarının Tedavisinde Uçucu Yağlar: Yapay Zeka ve İstatiksel Analiz Araçlarının Kullanımının Değerlendirilmesi
Ayşe Tanır, Jose M. Prieto Garcia

20. Türkiye’de Yetişen Sambucus Meyvelerinin Biyoyararlanımlarının, Fenolik Profillerinin ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
Timur Hakan Barak, Mehmet Engin Celep, Erdem Yeşilada

21. Rheum ribes Bileşenlerinin Hastalıklar Üzerine Etkisi
Rabia Boz, Beyza Öğdem

22. Otoimmün Hastalıklarda Kullanılan Fitokimyasallar
Merve Bacanlı, Sevtap Aydın, A. Ahmet Başaran, Nurşen Başaran

23. Dünyada ve Türkiye’de Anthemis Türleri
Selin Tufan, Afife Mat

24. Çay Ağacı Yağı ve Aromaterapi’dekı Yeri
Müjgan Özfenerci, Ufuk Koca Çalışkan

25. Bupleurum lophocarpum Boiss. & Balansa ve B. heldreichii Boiss. & Balansa Türlerinin Uçucu Yağ Bileşimleri
Damla Kırcı, Gözde Öztürk, Mustafa Çelik, Özlem Çetin, Betül Demirci, Kemal Hüsnü Can Başer

26. Halk İlacı Olarak Kullanılan Lamiaceae Familyasına Ait Bazı Bitkilerin Antioksidan Aktiviteleri
Neziha Yağmur Diker, Zekiye Ceren Arıtuluk, İffet İrem Çankaya

27. Origanum munzurense Kit Tan & Sorger Uçucu Yağının Kompozisyonu
Ayhan Altıntaş, Narin Sadıkoğlu, Betül Demirci

28. Lavanta Uçucu Yağının Aromaterapideki Önemi ve Kullanımı
Eda Sönmez Gürer, Tutku Tunç

29. Bunium L. Cinsine Ait Üç Farklı Taksonun Uçucu Yağlarının Kimyasal Bileşimleri
Gözde Öztürk, Betül Demirci, Mustafa Çelik, Kemal Hüsnü Can Başer

30. Kök Hücre Uygulamalarında Bitkisel Kaynaklı Uyaranların Potansiyel Rolü
Büşra Karpuz, Nurgün Küçükboyacı

31. Artedia squamata Türünün Meyve ve Toprak Üstü Kısımları Uçucu Yağ Kompozisyonu
Gülsüm Yıldız, Betül Demirci, Ahmet Duran, K.H.C. Başer

32. Farklı Konakçılardan Toplanan Viscum album subsp. album Örneklerinin In-vitro Antidiyabetik Aktivitelerinin Karşılaştırılması
Didem Deliorman Orhan, Fatma Ergun, Sultan Pekacar, Nilüfer Orhan

33. Juniperus macrocarpa Ekstrelerinin Antidiyabetik ve Antioksidan Etkilerinin Değerlendirilmesi
Nilüfer Orhan, Burçin Özüpek, Sultan Pekacar, Didem Deliorman Orhan

34. Genetiği Korunmuş Bir Poaceae Türü Olan Akçeltik Üzerinde Araştırmalar
Sultan Pekacar, Nilüfer Orhan, Didem Deliorman Orhan

35. Türkiye’de Bulunan Rosmarinus officinalis L. İçeren Örneklerin Fitoterapi Yönünden Değerlendirilmesi
Pelin Özçay Gökçen, Bilge Şener

36. Türkiye’de Yetişen Orobanche L. Cinsinin Anatomik İncelenmesi
Golshan Zare, Ali A. Dönmez

37. Türkiye’de Yetişen Rumex Türleri Üzerinde Fitokimyasal Çalışmalar
Ayşe Kuruüzüm-Uz, Mine Uzun, Nadire Özenver, Filiz Boyalı, L. Ömür Demirezer

38. Doğal Ergojenikler ve Spor Eczacılığında Eczacının ve Akademisyenin Rolü
Gökşen Dilşat Durbilmez, Ufuk Koca-Çalışkan

39. Türk Halk Tıbbı’nda Sedatif Olarak Kullanılan Anthemis cotula L. Bitkisinin Antidepresan Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Fatma Tuğçe Gürağaç, Mert İlhan, Esra Küpeli Akkol

40. Soğuk Pres Sonucu Açığa Çıkan Küspe’nin Değerlendirilmesi
Zeliha Sarı, Naime Nur Temiz

41. Şaman Kültürü ve Şaman Törenlerinde Kullanılan Bitkiler
Pelin Demirçe Altıntaş, Ayhan Altıntaş

42. Melissa officinalis L.’de HPLC-DAD Yöntemi ile Rosmarinik Asit’in Kantitatif Tayini
İbrahim Seyda Uras, İrem Ayran

43. Menteşe (Muğla) Yöresinde Merkezindeki Tıbbi Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Çalışması
Ahmet Doğan, İsmail Şenkardeş, Melahat Oğuzbeyi, Gizem Bulut

44. Rumex crispus L. Meyvelerinden Ciltteki Kollajen Dokuyu Onarıcı Fitokozmetik Ürün Geliştirilmesi
Mine Uzun, Nazlı Erdoğar, Erem Bilensoy, L. Ömür Demirezer

45. Afyonkarahisar İli Jeotermal Su Kaynaklarından İzole Edilen Bazı Siyanobakteriler Üzerinde Kimyasal İçerik ve Biyolojik Etki Çalışmaları
Merve Şensoy, Zeynep Doğan, Meltem Conk Dalay, Zeliha Demirel, İclal Saraçoğlu

46. Ülkemizde Yetişen Bazı Geranium Türlerinin Ksantin Oksidaz İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi
Elif Baki, Fatma Sezer Şenol, Ahmet Kahraman, İlkay Erdoğan Orhan

47. Solanum nigrum L. Meyvelerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
Gülen İrem Kaya, Buket Bozkurt, Fethiye Ferda Yılmaz, Nehir Ünver-Somer

48. Euphorbia petrophila C.A. Meyer Türünün Morfolojik ve Karyolojik Özellikleri
İlker Genç, Şükran Kültür

49. Cornus mas L. (Kızılcık) Meyvelerinin in vivo Deneysel Kolit Modeli Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Can Kerem Çevik, Ali Osman Çeribaşı, İpek Süntar

50. Salvia forskahlei L. Topraküstü Kısımlarının Polifenolik Bileşimi ve Biyolojik Aktivitesi
Nilgün Öztürk, Hülya Tuba Kıyan, Hasibe Gürcan-Çolak, İsmühan Potoğlu- Erkara

51. Endemik Cynoglottis chetikiana’nın Antioksidan Kapasitesi ve Total Fenol Miktarı
Merve Yüzbaşıoğlu, Sümeyye Çoban, Seren Gündoğdu, Hayri Duman, Ayşe Kuruüzüm-Uz

52. Güney Anadolu’dan Endemik Centaurea antiochia Boiss. var. praealta (Boiss. & Bal.) Wagenitz (Asteraceae) Üzerinde Anatomik Araştırmalar
Ebru Özdemir Nath, Şükran Kültür

53. Gentiana boissieri Schott & Kotschy ex Boiss. Metanol Ekstresinin Fitokimyasal Bileşimi ve Biyolojik Aktiviteleri
Hülya Tuba Kıyan, Nilgün Öztürk

54. Opuntia ficus-indica Bitkisinin Antidiyabetik Aktivitesi
Hande Büşra Keleş , Hasya Nazlı Ekin, Arif Ahmet Başaran

55. Nepeta isaurica Boiss. & Heldr. Ex Benth. Bitkisinin Fitokimyasal İçeriği ile Antienflamatuvar ve Antinosiseptif Etkileri
Esra Köngül, Esra Akkol, Gökçe Şeker karatoprak, Hayri Duman, Nurgün Küçükboyacı

56. Ferulago sylvatica (Besser) Reichb. ve Ferulago humilis Boiss. Meyvelerinin Uçucu Yağ Bileşimi
Ceyda Sibel Kılıç, Betül Demirci, Damla Kırcı, İlhan Gürbüz, Hayri Duman

57. Tanacetum cilicicum (Boiss.) Grierson Bitkisinin Kapitulumlarından Elde Edilen Çeşitli Ekstrelerin Sitotoksik ve Antiproliferatif Etkileri
Ali Şen, Özlem Bingöl Özakpınar, Turgut Şekerler, Gizem Tekeli, Ahmet Doğan, Leyla Bitiş

58. Ferulago sylvatica (Besser) Reichb. ve Ferulago humilis Boiss. Köklerinin SW480 ve PC-3 Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Aktivitesi
Berna Hoti, Filiz Bakar, Meltem Karaküçük, Tuğba Günbatan, Ceyda Sibel Kılıç, İlhan Gürbüz, Hayri Duman

60. Prangos pabularia Lindl. erektil disfonksiyon için çözüm olabilir mi?
Şüra Baykan, Gülnur Sevin, Elif Alançay, Gökay Albayrak, Günay Yetik Anacak

61. Piyasada Satılan Çay Ağacı Yağlarının Avrupa Farmakopesi Monograf Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi
İmge Ece Göçmen, Mine Kürkçüoğlu, Didem Deliorman Orhan

62. Sideritis stricta ve Sideritis congesta Bitkilerinin Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi
Rümeysa Yücer, Burcu Bütün, Gülaçtı Topçu

63. Bazı Gentianella Türlerinin İnsan Nöroblastoma (SH-SY5Y) Hücreleri Üzerinde BDNF (Beyin-Türevli Nörotrofik Faktör) Ekspresyonuna Etkileri
Pınar İkiz, Duygu Kaya Bilecenoğlu, Büşra Yaylı, Omer Bayazeid, Gülin Renda, Funda Nuray Yalçın