İletişim | BİHAT 2018 - 23.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

Organizasyon Sekreteryası

Telefon: 444 9 894
E-posta: kongre@afismice.com
Merkez: Konak Mah. Yıldırım Cad.
Origami Flat İş Merkezi 1/D
Nilüfer-BURSA/Türkiye
www.afismice.com

Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Esra AKKOL
E-posta:
bihat@bihat2018.org
GSM: 0 (532) 628 47 98
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı

Toplam Ziyaretçi

Sayaç
-->