9 Nisan 2018 - Pazartesi

Salon A
09:30-14:00 Kayıt
14:00-14:30 Açılış Töreni
14:30-15:15 Açılış Bildirisi
Prof.Dr. Ekrem SEZİK
Tıbbi Çaylar Eczacılarımız İçin Önemi ve Genel Durum
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevin TANKER, Prof. Dr. Didem DELİORMAN ORHAN
Çağrılı Bildiri
Prof.Dr. Ömür DEMİREZER
Geleneksel Bilginin Sürdürülebilirliğinde FFD Monografları ve Eşdeğerleri
16:00-16:15 Rosa damascena Mill. Petal Ekstreleri için Farmakope Standartları Geliştirme Çalışmaları
Tuncay AĞAR
16:15-16:30 Avrupa Farmakopesi Standartlarında Bitkisel Droglar Elde Edebilmek için Tıbbi Bitkilerin Kültüre Alınmasıve Organik Sertifikalı Yetiştirilmesi
Muammer ŞEN
16:30-16:45 Türkiye’deki Eczanelerde Mevcut Bitkisel Ürünler
Güzide Zehra DİŞLİ YAZAR
16:45-17:00 Nörodejeneratif Hastalıklarda ve Depresyonda BDNF Düzeyinin Tıbbi Bitkiler ile Regülasyonu
Funda Nuray YALÇIN
17:00-19:00 Poster Tartışması
20:00 Akşam Yemeği

10 Nisan 2018 - Salı

Salon A Salon B
09:30-10:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can BAŞER, Prof. Dr. İlhan GÜRBÜZ
Çağrılı Bildiri
Prof.Dr. Murat KARTAL
Endüstrinin Farmakognozi’den Beklentileri
10:00-10:15 Nükleer reseptörler: Doğal Kaynaklarda Bulunan Karaciğer X reseptör α (LXRα) Agonist Etkili Bileşiklerin Araştırılması
Vahap Murat KUTLUAY
10:15-10:30 Topikal Mentha x piperita L. Nanolipozomal Formülasyon: In vitro Antioksidan Aktivitesi ve Toksisitesi
Gökçe ŞEKER KARATOPRAK
10:30-10:45 Metabolomiks: Bazı Tıbbi Bitkilerin Metabolit Profillerinin Matriks Metalloproteinaz Etki İle Korelasyonları
Ekrem Murat GÖNÜLALAN
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-11:15 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Afife MAT, Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN
In vitro sindirim modelinin Hypericum cerastoides’in Fenolik Profili ve Antioksidan Potansiyeli Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gülşah Selin AKYÜZ
11:15-11:30 Türkiye’de yetişen Chrysophthalmum Schultz Bip. Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar
Fatma AYAZ
11:30-11:45 Achillea vermicularis Bitkisinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi ve Fenolik Bileşiklerinin Karakterizasyonu
Turgut TAŞKIN
11:45-12:00 Cladophora fracta Ekstraktlarının C6 ve HeLa Hücre Hatlarında Antiproliferatif ve Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi
Tünay KARAN
12:00-12:15 Bongardia chrysogonum (L.) Spach.’in in vivo Antihemoroidal Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Ceylan AKA
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY, Prof. Dr. Şükran KÜLTÜR
Ç
ağrılı Bildiri
Prof.Dr. Erdem YEŞİLADA
Fitoterapi ve Besin Desteği Ürünlerinde Kalite, Etkinlik ve Risk Yönetimi
14:00-14:15 Kromatografik Tekniklerdeki Yeni Gelişmeler: Fitokimyasalların Analizinde Ultra Performans Birleşim Kromatografisi-UPC2
Temel ÖZEK
14:15-14:30 Borago officinalis L. Tohum Yağının ve Fenolik bileşiklerinin Süperkritik Karbondioksit (SC-CO2) ile Ekstraksiyonu
Nurgün KÜÇÜKBOYACI
14:30-14:45 Ülkemizde Kültürü Yapılan 13 Farklı Citrus Türünün Uçucu Bileşenlerinin 3 Farklı Yöntemle Karşılaştırmalı Analizi
Gülin RENDA
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-15:15 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mekin TANKER, Yard. Doç. Dr. Murat ZOR
Melilotus officinalis
(L.) Desr. Bitkisinin Ratlarda Oluşturulan Endometriyozis Modeli Üzerindeki Etkinliğinin Farmakognozik Açıdan Değerlendirilmesi
Mert İLHAN
15:15-15:30 Scutellaria glaphyrostachys Rech.f.’den İzole Edilen İridoit Glukozitleri ve Biyolojik Etkileri
Zeynep DOĞAN
15:30-15:45 Temel Antrakinon Aglikonları Üzerinde Sitotoksisite ve Mekanizma Araştırmaları
Nadire ÖZENVER
15:45-16:00 Dört Cousinia Hub.-Mor. Türü (Sec. Stenocephalae Bunge.) Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar
Leyla PAŞAYEVA
16:00-16:15 Kahve Arası
16:15-16:45 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neşe KIRIMER, Prof. Dr. Leyla BİTİŞ
Ç
ağrılı Bildiri
Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY
Doğu Karadeniz Bölgesi İllerinin “Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon” Tıbbi ve Ballı Bitkileri
16:45-17:00 Psephellus pyrrhoblepharus (Boiss.) Wagenitz Bitkisinin Farmakognozik Yönden Değerlendirilmesi
Pelin TAŞTAN
17:00-17:15 Rubus tereticaulis P. J. Müll. Bitkisi Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar
Ali ŞEN
17:00-19:00 Aromaterapi Çalıştayı
Fatma APAYDIN

Aromaterapi Temel Bilgileri (Aromaterapinin uygulama alanları, eczanede aromaterapi, aromaterapide en çok kullanılan yağlar ve uygulamaları)
Dr. Murat KEKLİKOĞLU
Cilt Sorunlarında Aromaterapi Reçeteleri ve Ağrılarda Aromaterapi Uygulamaları

17:15-17:30 Rhus coriaria L. Yapraklarının Diyabet ve Obezitedeki Etkisinin Bazı in vitro Enzim Sistemleri İle Değerlendirilmesi
Hasya Nazlı EKİN
17:30-19:00 Poster Tartışması
20:00 Akşam Yemeği

11 Nisan 2018 - Çarşamba

Salon A Salon B
09:30-10:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma ERGUN, Prof. Dr. Ayşe KURUÜZÜM UZ
Çağrılı Bildiri
Prof.Dr. Fatih DEMİRCİ, Prof. Dr. K.H.Can BAŞER
Türkiye’de ve Dünya’da Uçucu Yağ Pazarı ve Potansiyeli
09:30-09:55 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Funda Nuray YALÇIN
Dr. Ecz. Merve MEMİŞOĞLU
Bitkisel İlaçlarda Eczane için Pazarlama Teknikleri
10:00-10:15 Ruskogeninlerin Mikrobiyal Biyotransformasyonu
Özge ÖZÇINAR
09:55-10:20 Dr. Didem GÜLMEZ
Omega 3-6-9 yağ asitlerinin Otizm, DHEB, Disleksi ve Dispraksideki önemi
10:15-10:30 Astragalus Sikloartanlarının Endofitik Funguslarla Biyotransformasyonu
Güner EKİZ
10:30-10:45 Matrin ve Oksimatrinin Biyotransformasyon Metabolitlerinin Antikandidal ve Antibakteriyel Aktiviteleri
Ayşe Esra KARADAĞ
10:20-10:45 Uzm.Ecz. Ahmet Nezihi PEKCAN
Fitoterapi’de Majistral Uygulamaları
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayla KAYA, Doç. Dr. Zeki HAZNEDAROĞLU
Çağrılı Bildiri
Prof.Dr. Hayri DUMAN
Türkiye’nin Dağ Çayları
11:30-11:45 Etnobotanik Çalışmaların İlaç Geliştirilmesindeki Yeri
Narin SADIKOĞLU
11:30-11:45 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet BAŞARAN
Diyabet Hastalarının Bitkisel Ürün Kullanımlarıyla İlgili Anket Çalışması
Bahar GÜRDAL
11:45-12:00 Ankara İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma
Zekiye Ceren ARITULUK
11:45-12:00 Hamilelerde Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri ve Olası Yan Etkileri; Derleme ve Bibliyometrik Analiz
Mahmoud ABUDAYYAK
12:00-12:15 Thymus leucotrichus Hal. (Dağ Kekiği) Bitki Türünün Tıbbi Aromatik Değerinin Araştırılması ve Tokat İlindeki Yayılış Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Tespiti
Hakan Mete DOĞAN
12:00-12:15 Bitkilerin Halk Arasında Tedavi Amaçlı Kullanımında Klinik Verilere Dayalı İstatiksel Analiz
Mine KOÇYİĞİT
12:15-12:30 Yeşilli (Mardin) İlçesinde Etnobotanik Bir Ön Çalışma
Yeter YEŞİL
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-16:30 Panel: Bitkisel İlaç Endüstrisi & Üniversite İşbirliği
Moderatör: Prof.Dr. Bilge ŞENER
Prof.Dr. Erdal BEDİR - Büyük Ölçekte Bitkisel İlaç Hammaddesi Üretmek İsteyenlere Öneriler
Prof.Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN - Laboratuvardan Ürüne - Bir Kozmetik Hikayesi –Vitabel
Dr. Bedri TOKER - Phytoneering,  Bitkisel İlaçlara İlişkin Kalite Belirleyici Faktörler
Dr.Ecz. Aslıcan AĞCA - Sağlık Bakanlığı Bakış Açısıyla Bitkisel Ürünler
Dr. Beril KOPARAL - Türkiye’deki Sabit Yağ Üretimi, Piyasası ve İnsan Sağlığında Sabit Yağların Kullanılışı
Fatma APAYDIN - Aromaterapide Kalite ve Dünya Pazarlarında Aromaterapi Markası Olabilmek
16:30-17:30 Kapanış Töreni
20:00 Akşam Yemeği

12 Nisan 2018 - Perşembe

08:30 Bilimsel Gezi (Prof. Dr. Hayri DUMAN rehberliğinde)

(Bilimsel Programı Toplantı tarihine kadar değişiklik gösterebilir.)