Saygıdeğer Katılımcılar,

Türkiye’de ilk kez “Bitkisel İlaç İlkel Maddeleri Toplantısı” ismi ile İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 17-18 Mayıs 1976 tarihinde Prof. Dr. Turhan BAYTOP öncülüğünde düzenlenen toplantı, zaman içinde “Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı” olarak isim değiştirerek devam etmiştir.

16-19 Mayıs 1986 tarihinde VI.’sı ve 6-9 Ekim 2004 tarihinde XV.si Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı tarafından düzenlenmiştir. XXIII.’sü 9-12 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya, Titanic Beach Lara Otel’de Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde bir kez daha düzenlenecektir.

Toplantının ana konusu “Bitkisel İlaç Endüstrisinde Farmasötik Botanik ve Farmakognozi’nin Rolü” olup amacımız; biyolojik kaynaklı ilaç hammaddeleri üzerinde çalışmalar yapmaya gönül vermiş olan Farmasötik Botanik ve Farmakognozi bilim dallarındaki araştırmacıların bitkisel ilaç endüstrisi ile işbirliklerini sağlamak ve bu alanda yapılan araştırma sonuçlarını paylaşacak bilimsel bir ortam oluşturmaktır.

Ülkemizde bitkiden ilaca giden yolda tıbbi bitki üretimi,  etkili madde izolasyonu, yapı tayinleri, etkili ekstre veya fraksiyonların standardizasyonu,  biyolojik aktivite tayinleri ve ilaç sanayi ile buluşması sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri akademisyen ve endüstriden katılımcılar ile tartışılacaktır.

Bilgilerini ve araştırmalarını paylaşmak isteyen ve bitkisel ilaç araştırmalarının her aşamasında yer alan tüm araştırmacıları, ilaç endüstrisine emek vermiş herkesi ve eczacı meslektaşlarımızı 2018 yılında 50. yılını kutlamaya hazırlanan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları adına 9-12 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz XXIII. BİHAT’ta aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Saygılarımla

Prof. Dr. Didem DELİORMAN ORHAN
Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı

Toplantıya Kalan Süre